איך להיזהר בעסקת ניכיון צ’קים

איך להיזהר בעסקת ניכיון צ’קים?

ניכיון צ’קים יכול להיות דרך נהדרת לפתור את תזרים המזומנים שהעסק נקלע אליו במצבים מסוימים, ולכן ניכיון צ’קים היא דרך מימון על כל המשתמע מכך.

ניכיון צ’קים היא בעצם דרך בה הגוף המנכה או הבנק קונה מבעל העסק את הצ’ק שנכתב לטובת העסק, וכתמורה הבנק או הגוף המלווה מעניק את סכום הצ’ק לאחר הריבית שעליה הוסכם כעמלה לעסקה.

לגוף המנכה או הבנק יש אופציה לבדוק את אחוז הסיכון בעסקה למשל: בדיקת מצבו הכלכלי של הדורש לנכות צ’ק. הגוף המנכה לרוב מספיק מנוסה כדי להעריך מה הוא הסיכון הכרוך בעבודה מול הדורש לנכות צ’ק.

עליכן לדרוש זכות בסיסית לקבל את הצ’קים לאחר חילולן.

2018-09-20T15:04:18+00:00