Uncategorized

טור דעה: חברות ניכיון צ’קים צריכות להיות תחת פיקוח

2018-10-07T13:41:32+00:00

ניכיון צ'קים נהיה תחום לוהט בבורסה התל אביבית. לאחרונה מצטרפות עוד ועוד חברות לפעילות ניכיון צ'קים. ניכיון צ'קים אם לא ידעתם הוא שירות לעסקים וחברות. אותם עסקים מקבלים צ'קים בעלי מועד פרעון מאוחר תמורת העבודה אותם הם מספקים אך פעמים רבות הם נזדקקים לכסף מיידית לצורך הפעילות השוטפת של העסק. באפשרות העסקים לנתב את הצ'ק [...]

טור דעה: חברות ניכיון צ’קים צריכות להיות תחת פיקוח 2018-10-07T13:41:32+00:00